Üldinfo

Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia arenduskeskuse  (IMECC OÜ) peamiseks eesmärgiks on parandada Eesti tootmissektori konkurentsivõimet ja arendada kultuurilisi, eetilisi ja sotsiaalseid väärtusi, mis põhinevad e-tootmise ja PLM tehnoloogiatel, tootmise automatiseerimisel ja hajussüsteemide kasutamisel tootmise jälgimisel.

IMECC OÜ koondab enda alla nii siseriiklikke kui rahvusvahelisi partnereid ettevõtete, teadusasutuste ja erialaorganisatsioonide hulgast. Organisatsiooni põhiliseks teaduspartneriks on Tallinna Tehnikaülikool. Lisaks rakendusuuringutele pakub IMECC OÜ ettevõtetele ka erinevaid teenuseid.