2019


Intelligent e-learning systems in robotics/mechatronics

INLEARC projekti eesmärgiks on töötada välja metoodika ja tehisintellektipõhised uudsed õppematerjalid robootika ja mehhatroonika vallas kutseõppeasutuste e-õppe platvormidel kasutamiseks. Suurt tähelepanu pööratakse visualiseerimisele, virtualiseerimisele ja selle kaudu reaalsete robootika töökohtade (3D ja 360-kraadi põhimõttel) õpetamisele.

Projekti eesmärgiks on tuginedes tööstuse vajadustele mitmekesistada ja uuendada nii õppeprotsessi (virtuaalse töökoha toomine õppeklassi) kui õppematerjale, sealhulgas kasutades probleemõppe ja mängupõhimõtteid.


Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing

Projekti eesmärgiks on luua integreeritud sektoriülene  innovatsiooni toetav digitaalne raamistik mehhatroonika ja masinaehituse VKEdele, et  toetada ettevõtteid digitaalse ümberkujundamise protsessis.

2017


Logistics for Manufacturing SMEs

L4MS on kiirendaja tootvatele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes on huvitatud ettevõttesisese logistika automatiseerimisest.


The Manufuture 2017 Conference

Manufuture 2017 konverents toimus 24.-25. oktoobril 2017.a Tallinnas. Rahvusvahelisel konverentsil osales üle 600 tööstuse, akadeemiliste ringkondade ja poliitika juhtivate esindajate kogu Euroopast. Konverentsi eesmärgiks oli kujundada Euroopa tööstuse tulevikku ja tehnoloogia arengut 2030. aastaks.

2016


Integrated Smart Education in Robotics

Projekti peamiseks eesmärgiks oli aidata kaasa projektis osalevate riikide tööjõu konkurentsieeliste loomisele maailma tööjõuturul ning täita tööstuse ootusi seoses tööjõu kompetentsiga. Selleks arendati robootika valdkonnas välja õppeprogrammid vastavalt Tööstus 4.0 paradigmale.

2015


Tark tootmine ja materjalitehnoloogiad

Projekti eesmärgiks oli suurendada Eesti tööstuse konkurentsivõimet pakkudes Eesti ettevõtetele abi uurimis-arendustöös ning tihendades koostööd ettevõtete, ülikoolide, tehnoloogiaarenduskeskuse vahel peamiselt masinatööstuse ja mehhatroonika valdkonnas.

Väljatöötatavad lahendused on rakendatavad ka teistes töötleva tööstuse valdkondades.


Chances and challenges of cluster-based marketing in mechatronics

Projekti eesmärgiks oli kasvatada Eesti ja Soome masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade konkurentsivõimet edukaks ekspordiks uutele turgudele väljaspool ELi ning seeläbi aidata kaasa riikide ekspordivõimekuse kasvule tervikuna.

2014


New didactical approach in mechatronics vocational education

Moodsa õppe ning koostöö-ja kompetentsivõrgustiku põhimõtete arendus mehhatroonika valdkonnas mehhatroonika kutseõppe edendamiseks ja tööstuse kindlustamiseks kompetentsete spetsialistidega.

2010


Kõrgtehnoloogiline seadmepark

2009


Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskus

Projekti üldiseks eesmärgiks oli parandada Eesti tootmissektori konkurentsivõimet ja arendada kultuurilisi, eetilisi ja sotsiaalseid väärtusi, mis põhinevad e-tootmise ja PLM tehnoloogiatel, tootmise automatiseerimisel ja hajussüsteemide kasutamisel tootmise jälgimisel.

Projekti kaasrahastas tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) meetmest Euroopa Regionaalarengu Fond, toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

2007


Töötute ümberõpe

Töötajate täiendõpe

2005


Rahvusvaheline täiendkoolitussüsteem

Andmebaasi demoversioon, klastriarendus

Kohalik täiendkoolitussüsteem

2004


Töötute ümberõpe

2003


Tehnoloogiliste võimaluste andmebaas

Koostööandmebaasi demoversioon

2002


Koostöövõrgustiku loomine