INLEARC-logoInlearc logo2

 

 

Intelligent e-learning systems in robotics/mechatronics (INLEARC)

 

Partnerid:

IMECC OÜ (IMECC), Eesti

Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK), Eesti

Seinäjoe Ammattikorkeakoulu (Seamk), Soome

Riga Technical College (RTK), Läti

 

Projekti eelarve: 309 820 eurot

 

Projekti eesmärgid

INLEARC projekti eesmärgiks on töötada välja metoodika ja tehisintellektipõhised uudsed õppematerjalid robootika ja mehhatroonika vallas kutseõppeasutuste e-õppe platvormidel kasutamiseks. Suurt tähelepanu pööratakse visualiseerimisele, virtualiseerimisele ja selle kaudu reaalsete robootika töökohtade (3D ja 360-kraadi põhimõttel) õpetamisele. Projekti eesmärgiks on tuginedes tööstuse vajadustele mitmekesistada ja uuendada nii õppeprotsessi (virtuaalse töökoha toomine õppeklassi) kui õppematerjale, sealhulgas kasutades probleemõppe ja mängupõhimõtteid.  Kutseõppe õpilaste teadmised ja oskused vastavad selle abil rohkem tööstuse vajadustele ning nad on tööturul konkurentsivõimelisemad. Tööstusettevõtetel on tööturult lihtsam leida vastavate oskustega robootika- ja mehhatroonikaspetsialiste.

 

INEARC projekti intellektuaalsed väljundid:

  • Robootika ja mehhatroonika valdkonna digitaalsete kompetentside metoodika.
  • Targad robootika ja mehhatroonika e-õppematerjalid (tehisintellektiga sidustatud).
  • Digitaalse õppeplatvormiga integreeritud uued e-õppematerjalid (nt Moodle’isse).

koosolek

Esimene INLEARC partnerite kohtumine IMECC OÜ-s Tallinnas, 27.09.2019