Projektid

IMECC OÜ uurimistöö on jaotatud 3 strateegilise fookuse (SDA – Strategic Development Area) vahel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igal SDA-l on omakorda alamprojektid

SDA 1:
Äri- ja tootmisprotsesside planeerimise integratsioon e-tootmise ja toote elutsükli juhtimissüsteemi baasil.

Loe SDA1 kohta lähemalt

SDA1 alamprojektid:
Projekt 1.1 – Sündmustele orienteeritud internetikeskse äri- ja tootmisprotsesside – ning tarneahelate juhtimise meetodite ja vahendite väljatöötamine ning nende rakendamine tööstuses (e-tootmine)
Projekt 1.2 – Toote eluea optimaalse juhtimise (PLM) meetodite ja vahendite väljatöötamine ja nende rakendamine tööstuses
SDA 2:
Kulu- ja ajasäästlike lahenduste arendus väike- ja keskmistele ettevõtetele protsesside automatiseerimise valdkonnas.

Loe SDA2 kohta lähemalt

SDA2 alamprojektid:
Projekt 2.1 – Robot-automatiseeritud keevitustehnoloogiate ja toomisprotsesside automatiseerimise vahendite väljatöötamine tööstuse vajadusteks.
SDA 3:
Iseorganiseeruvad reaalajas toimivad jälgimis- ja diagnostikasüsteemid.

Loe SDA3 kohta lähemalt

SDA3 alamprojektid:
Projekt 3.2 – Tootmise juhtimise ja seire ning monitooringu hajusjuhtimise meetodite ja vahendite väljatöötamine rakendades kontaktivaba andurite võrgustike ja andmete ülekande ning töötlemise süsteeme.