IMECC juhib ja osaleb erinevates riiklikes ja rahvusvahelistes projektides. Peamised valdkonnad:

  • tootmistehnoloogiad
  • robootika ja automatiseerimine
  • sensorid ja monitooring
  • tarkvaralahendused
  • materjalitehnika
  • elukestev õpe, kutseharidus
  • äri edendamine, uued turud