1. Tööstuse uute vajaduste ja vajalike kompetentside analüüs mehhatroonika valdkonnas täna ja tulevikus kuni aastani 2020.
  2. Uue õpetamisdidaktika analüüs – uued õpetamismeetodid ja nende õppetöös rakendamise võimalused ja vastavate metoodiliste materjalide koostamine.
  3. Piloot-loengumaterjalide väljatöötamine kasutades saadud teadmisi uutest õpetamismeetoditest ja vastava avatud loengu läbiviimine igas projektis osalevas partnerkoolis (3).
  4. Koostöö- ja kompetentsivõrgustiku struktuuri ja kontseptsiooni loomine projektis osalevate riikide vahel kompetentside jagamiseks ning tõhususe suurendamiseks.