Tootmise juhtimise ja seire ning monitooringu hajusjuhtimise meetodite ja vahendite väljatöötamine rakendades kontaktivaba andurite võrgustike ja andmete ülekande ning töötlemise süsteeme

Projektijuht: Jürgo Preden