Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse  IMECC põhitegevuseks on uurimis- ja arendustööde juhtimine ja teostamine eeskätt digitaaltootmise, protsesside automatiseerimise ja monitooringu, mehhatroonika ja materjalide teholoogia valdkondades. Peamised tegevusvaldkonnad:

 • Teadus- ja arendustegevus – alates ideedest kuni tööstuslike lahendusteni Industry 4.0 ja digitaaltehnoloogiate valdkondades
        •  
 • Tark õpe – alates metodoloogia arendusest kuni õppeprogrammideni, sh nende realisatsioon on-line või off-line
        •  
 • Äriarendusele kaasaaitamine – projektide juhtimine, tehnoloogiline nõustamine ja võimaluste loomine uutel turgudel, sh riikides väljaspool Euroopat nagu Usbekistan, Lõuna-Aafrika Vabariik, Mehhiko, Austraalia, Gruusia

IMECC juhib ja osaleb erinevates riiklikes ja rahvusvahelistes projektides. IMECC koondab enda alla nii siseriiklikke kui rahvusvahelisi partnereid ettevõtete, teadusasutuste ja erialaorganisatsioonide hulgast. Organisatsiooni põhiliseks teaduspartneriks Eestis on Tallinna Tehnikaülikool. Lisaks rakendusuuringutele pakub IMECC ettevõtetele ka erinevaid teenuseid.