Iseorganiseeruvad reaalajas toimivad jälgimis- ja diagnostikasüsteemid

SDA3 alamprojektid:

Projekt 3.2 -Tootmise juhtimise ja seire ning monitooringu hajusjuhtimise meetodite ja vahendite väljatöötamine rakendades kontaktivaba andurite võrgustike ja andmete ülekande ning töötlemise süsteeme