Strateegiline arenguvaldkond SDA1 – Integreeritavad süsteemid ja targad tootmistehnoloogiad  (Integrated Systems and Smart Manufacturing Technologies)

Strateegilise arenguvaldkonna SDA1 peamiseks eesmärgiks on tarkade tootmistehnoloogiate arendamine (reaalajas monitooring, tootmisvõimsuse tõstmine intelligentsete protsesside abil, virtuaalkeskkond tellimuste haldamiseks võrktootmises ning tootmisprotsesside registreerimine nutikale tehasele) ja rakendamine integreeritud tootmises vastavalt erinevate valdkondade nagu masinatööstus, mehhatroonika,  logistika, elektroonika-, mööbli- ja toiduainetööstus vajadustest lähtuvalt.  Need tehnoloogiad kasutavad tootmise efektiivsuse kasvatamiseks, tulemuslikkuse tõstmiseks ning parema kvaliteedi saamiseks  veebipõhist reaalajas toimivat kontrollfunktsiooni, mis võimaldab pidevast monitooringust, simulatsioonist ja  protsesside analüüsimisest saadavate andmete abil teha äriprotsessides paremaid otsuseid.

Soovitud tulemusteni jõudmiseks tuleb mitmetes protsessides tegeleda samaaegselt erinevate etappidega. Esimene etapp keskendub äriprotsesside kirjeldamise ja andmestruktuuri analüüsimise tarkvara väljatöötamisele, mille automaatselt paigaldatavat mobiilisõbralikku tarkvaramoodulit saaks tootmisettevõtete juhtkond ja IT personal vastavalt ettevõtte vajadustele kohandada. Teine etapp keskendub tootmisprotsesside parimate praktikate optimeerimisele ja teadmistepõhise 3D mudeli väljatöötamisele, mis tunneks automaatselt ära tootmisfunktsioonid ja looks numbrilise kontrollkoodi (NC) äratuntavatele operatsioonidele ning seeläbi tõstab tootlikkust ja vähendab tootmiskulusid. Kolmas etapp keskendub tootmise reaalajas simuleerimisele, visualiseerides tehase 3D plaani koos tootmise monitoorimise, prognoosimise, töökoha tulemuslikkuse analüüsi ja siseruumide positsioneerimisega, mis abistavad juhtidel simuleerida tootmisprotsesse, kontrollida tootmist ja strateegilist kava reaaltingimustes ning samaaegselt muuta kehtivaid plaane ja prognoose


Arenguvaldkonna eestvedaja: Kristo Karjust, PhD

E-post: kristo.karjust@ttu.ee