Robot-automatiseeritud keevitustehnoloogiate ja toomisprotsesside automatiseerimise vahendite väljatöötamine tööstuse vajadusteks

Projektijuht: Martinš Sarkans