Toote eluea optimaalse juhtimise (PLM) meetodite ja vahendite väljatöötamine ja nende rakendamine tööstuses

Projektijuht: Indrek Kiolein

PLM-i abil saavad ettevõtted optimeerida paremini kõiki toodetega seotud tegevusi ettevõttes.
Eesmärgid on:

  • Arendada välja mudelid optimaalseima ja integreeritud toote elutsükli haldamiseks toodete ja tooteperekondade jaoks,
  • Analüüsida “Parimaid Praktikaid” PLM-ide valdkonnas, parimate PLM-ide arendamine ja juurutamine tööstusharus,
  • Hinnata PLM-ide rakendamisest saadavat kasu.