NEDIA projekt ja levitusüritus leidis kajastust ka Äripäeva Tööstusuudistes, vt artikkel.


 

Projekti tulemuste levitusüritus toimus Eestis, Tallinnas, 24.augustil 2016.a.

Levitusüritus toimus Tallinna Tööstushariduskeskuses ning selle raames tutvustati kõiki projekt NEDIA raames väljatöötatud tulemusi (väljundeid).

Levitusüritusel esitatud ettekanded:


 

Projekti kuues ja viimane rahvusvaheline koosolek leidis aset Eestis, Tallinnas, 23.augustil 2016.a.

pilt1


 

Projekti viies rahvusvaheline koosolek leidis aset Lätis, Liepajas 12.-13.mail 2016.a.

pilt1

pilt2


 

Projekti neljas rahvusvaheline koosolek leidis aset Soomes, Raisios 20.-21.oktoobril 2015.a.

pilt2


 

Projekti kolmas rahvusvaheline koosolek leidis aset Lätis, Liepajas 16.-17.juunil 2015.a.
Projekti partnerid arutlesid intellektuaalse väljundi O1 – raport „Uued vajadused tööstuses ja vajalikud kompetentsid mehhatroonika valdkonnas“ üle. Raport baseerub mehhatroonika valdkonna eelnevate uuringute ning ettevõtete, kutseõppeasutuste ja vilistlaste tagasisidel. Partnerid leidsid, et raport annab hea ülevaate mehhatroonika valdkonna olukorrast ning väärtuslikku tagasisidet ja ideid mehhatroonika valdkonna kutseõppe edendamiseks. Arutati ka ülesandeid ja plaane järgmise väljundi O2 – Metodoloogia „Uued õpetamismeetodid ja nende rakendamise võimalused kaasaegses kutseõppes“ – tootmiseks, samuti külastati projekti partnerit PIKC Liepajas Valsts Tehnikums ja mõningaid mehhatroonika valdkonna ettevõtteid.

2015-06-16_meeting-in-Latvia_pilt1_


 

Projekti teine rahvusvaheline koosolek toimus Soomes, Turkus ja Raisios, 12.-13.veebruaril 2015.a. 2015-02-12_meeting-in-latvia

 


 

Projekti avakoosolek toimus Eestis, Tallinnas, 2.oktoobril 2015.a.

Neljapäeval, 2.oktoobril toimus projekti NEDIA avakoosolek, kus osalesid kõigi viie partnerorganisatsiooni esindajad kolmest erinevast riigist (Eesti, Läti, Soome). Anti ülevaade projektist, tema eesmärkidest, tegevustest, ülesannetest ja ajakavast, samuti tutvustati aruandluse korda ja vorme. Samuti arutati juba ka tegevusi esimese intellektuaalse väljundi O1 (Raport „Uued vajadused tööstuses ja vajalikud kompetentsid mehhatroonika valdkonnas“) tootmiseks.

NEDIA projekti raames arendatakse ideid ja didaktilisi väljundeid mehhatroonika valdkonna kutseõppe parendamiseks. Teisel olulisel kohal on koostöövõrgustiku aluste loomine. Projekti periood on 1.september 2014 kuni 31.august 2016. Projekti juhtpartneriks on IMECC. Projekti partneriteks on Eestist Tallinna Tööstushariduskeskus, Soomest Koneteknologiakeskus Turku OY ja Raision seudon koulutuskuntayhtymä ning Lätist PIKC Liepajas Valsts Tehnikums.

Projekti NEDIA finantseeritakse Erasmus+ programmist, Archimedese toel. 2014-10-02_opening-meeting