Äri- ja tootmisprotsesside planeerimise integratsioon e-tootmise ja toote elutsükli juhtimissüsteemi baasil
SDA 1 alamprojektid: