Digianalüüsi eesmärgiks on saada ülevaade, millisel määral ja mis eesmärkidel teenindusteevõtted rakendavad erinevaid kaasaegseid tehnikaid ja digitaaltehnilisi vahendeid oma väärtusahela kesksete toimingute teostamisel ning milline on nende mõjusus ja vajadus.

Teenuse digivõimekuse analüüsi protsess toimub alljärgnevalt

 1. Olemasoleva taseme hindamine teeninduses
 2. Olemasoleva ja vajaliku taseme võrdlus. Koondhinnang
 3. Olemasoleva ja vajaliku digitaliseerituse/automatiseerituse taseme võrdlus valdkonniti:
  • Kliendisuhete haldus
  • Teenusprotsessi kavandamine
  • Teenuse teostuse planeerimine
  • Pakkumistegevus
  • Teenuse teostus
  • Teenuse teostuse seire
  • Tehnoloogiline tugi
  • Teenuse halduse juhtimine
  • Personali juhtimine
  • Kvaliteedi tagamine
 4. Teenuse täiuslikkuse hindamine. Hindamiskriteeriumid:
  • Teenuse toimivus
  • E-teenuste võimekus
  • Teenuse keerukus
  • Teenuse kliendisõbralikkus
  • Teenuse terviklikkus
 5. Koondhinnang

Lahendus on veebipõhine. Lahenduse väljatöötamise aluseks on standard ISO / IEC 20000 jm teenusprotsesse kirjeldavad ametlikud dokumenid.

Rakenduse kasutamiseks vaja läbida kolm etappi:

 1. Täita sooviavaldus IMECC`i kodulehel. Saata meilile: teenus@imecc.ee
 2. Lahenduse allalaadimine. Iteratiivne töö lahendusega ja tulemuste saamine.
 3. Tulemuste esmane interpretatsioon ja vajaduse korral tagasiside.

Maksumus:

Etapp I ja II – 90 EUR + (Km)

Etapp I ja II ja III – 180 EUR + km