Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 projekt CLUSME („Klastripõhise turunduse väljakutsed ja võimalused mehhatroonias“) on edukalt lõppenud

Projekti eesmärgiks oli masinatööstuse ja mehhatroonika valdkonna VKE-de abistamine, et leida võimalusi koostööks, ekspordiks ja teadmiste vahetamiseks turgudel väljaspool EL liikmesriike. Välisturgudele siirdumise paremate eelduste loomiseks tehti koostööd Eesti ja Soome arenduskeskuste klastrite vahel.

Projekti raames läbiviidud tegevuste tulemuseks on lai kontaktvõrgustik ja tugev metaklaster kahe riigi ettevõtete ja organisatsioonide ning valitud sihtturgude vahel. Projekt, mis oli algselt suunatud masinaehituse ja mehhatroonika sektorile, kaasas reaalselt ettevõtteid ja organisatsioone ka hariduse- ning jätkusuutliku rohelise tehnoloogia valdkondades, mis kaardistati projekti raames sihtriikide potentsiaalsete arengusektoritena. Haridusorganisatsioonide vahel sõlmiti projekti kestel olulisi koostööalgatusi, et toetada valitud sektorites kvalifitseeritud oskustööliste pealekasvu ning seeläbi võimaldada meie VKE-del neil turgudel paremini tegutseda.

Projekti käigus võimaldati toetust kokku suuremale hulgale ettevõtetele ja organisatsioonidele kui seda esialgselt kavandati. Ühtekokku on läbiviidud projektist saanud mitterahalist toetust enam kui 300 ettevõtet, kellele on jagatud sihtturgudel ettevõtlusega alustamiseks vajalikku teavet, abistatud kontaktvõrgustiku loomisega ning jagatud nõuandeid, kuidas kohandada oma tooteid ja teenuseid sihtturu vajadustele vastavateks. Kolme aasta jooksul loodi VKE-dele head ja võimalikult individuaalsed eeltingimused uutele turgudele sisenemiseks ning ettevõtlustegevuse arendamiseks väljaspool Euroopat, kaasates neid projekti igas etapis ning uurides ja analüüsides nende huvi sihtturgude vastu, tooteportfelli ning selle sobivust sihtturu vajaduste rahuldamiseks. Projekti jooksul korraldati VKE-dele mitmeid edukaid ärivisiite koos B2B kohtumistega.

Täna on Eestis ja Soomes mitmeid VKE-sid, kes on juba alustanud oma eksporditegevust või sõlminud sihtturult partnerluslepingu ning asutamas seal oma ettevõtet. Projekti CLUSME tulemusel on need ettevõtted leidnud õiged kontaktid ja saanud abi suhete haldamisel. Kuna keerukatele sihtturgudele sisenemise protsess on pikk, eeldatakse, et järgnevatel aastatel on CLUSME projektiga seotud ettevõtteid ja organisatsioone veelgi rohkem, kes neil turgudel oma tegevust reaalselt alustavad.

Kaasatud ettevõtete tagasiside on olnud väga positiivne ning projekti raames läbiviidud tegevusi hinnatud toetavaks ja oluliseks kolmandatesse riikidesse ekspordi edendamisel. Projekti partnerid jagasid oma isiklikke kogemusi ja kontakte, mida VKE-d ettevõtlusega alustamiseks väga vajasid. Valitud sihtriikide ärikultuur ja traditsioonid on Euroopa praktikaga võrreldes väga erinevad ning paljud kaasatud ettevõtted ja organisatsioonid tunnistasid, et ilma usaldusväärsete suhete ja pikaajaliste kontaktideta ei oleks neil iseseisvalt olnud võimalik eksportimisega alustada. Eriti positiivne on olnud tagasiside viimastel perioodidel korraldatud seminaridele, kus tutvustati sihtturge ja jagati ettevõtlusvisiitidel osalenud või valitud turgudel äritegevusega alustanud ettevõtete kogemusi. Need näited on olnud kasulikud ka sellistele ettevõtetele, kes on alles kaalumas oma eksporditurgude valimist.

Kokkuvõttes arendati projekti tulemusena välja tugev ja lai sihtturgudel tegutsevate partnerite võrgustik, et toetada Eesti ja Soome VKE-de eksporditegevust ka tulevikus. Loodi eeldused edukaks piiriüleseks koostööks, mis jätkub läbi moodustunud rahvusvahelises metaklastris. Töötati välja tõhusalt toimiva rahvusvahelise metaklastri mudel ja strateegia, mis jätkab oma tegevust ka pärast projekti lõppu, et aidata ettevõtteid sellelaadsetes tegevustes ka tulevikus. Koostatud on valitud sihtturgude ülevaated, mida kasutatakse ka peale projekti lõppemist, et pakkuda VKE-dele järjepidevalt tuge ja teavet, mis aitab neil teha õigeid otsuseid uutele turgudele sisenemiseks.

 

Projekti meeskonda kuulusid liikmed Eestist ja Soomest:

  • Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus – IMECC OÜ (EST),
  • MTÜ Eesti Masinatööstuse Liit (EST),
  • MTÜ Mehhatroonika Assotsiatsioon MECA (EST),
  • Innovaatio Oy Uusi Tehdas (FIN),
  • Koneteknologiakeskus Turku (FIN).

 

Projekti CLUSME raames allkirjastati koostöömemorandum Tashkendi Islam Karimovi nimelise Riikliku Tehnikaülikooliga

26. – 30. märtsil 2018 toimus järjekordne ärivisiit Usbekistani Vabariiki, mille eesmärgiks oli Eesti ja Usbekistani ettevõtete koostöö arendamine ning teadus-arendustegevuse edendamine.

28. märtsil toimus teaduskonverents, mille raames allkirjastati ka IMECCi ning Islam Abduganievich Karimovi nimelise Tashkendi Riikliku Tehnikaülikooli vaheline koostöömemorandum. Memorandumi sisuks on koostöö ja partnerluse arendamine teadus-arenduse, uurimustööde ning õppemetoodikate valdkondades.

P1000335

Memorandumi allkirjastasid TRTÜ Energeetika teaduskonna
dekaan Š. B. Tozov ning IMECC tegevjuht Tõnu Lelumees

Konverents leidis aset Tashkendi Riikliku Ülikooli juurde loodud Innovatsioonikeskuses. Pidulikust allkirjastamisest võtsid osa ka Eesti Vabariigi suursaadik Usbekistanis hr. Tõnis Nirk ja TRTÜ juhtkond. “Memorandum on oluline eelkõige meie ettevõtete äritegevuse toetamiseks Usbekistanis, et tagada vajalike oskustega tööjõu olemasolu. Eesti kutse- ja kõrghariduse tase masinatööstuse, mehhatroonika, robootika ja energeetika valdkondades on tasemel, mille poole Usbekistan keskpika perioodi jooksul pürgib ning seetõttu ollakse koostööst väga huvitatud,” sõnas Tõnu Lelumees.

Seekordse visiidi keskmeks oli erinevate rohetehnoloogiate arengute tutvustamine kolmandates riikides. Visiidil osalesid 12 Eesti organisatsiooni esindajad, millest enamik on tegevad just taastuvenergia valdkonnas.

P1000332

Eesti delegatsioon Tashkendis  toimunud Innovatsiooni ja Energeetika konverentsil

Delegatsioon külastas visiidi käigus lisaks veel Rahvusvahelise Päikeseenergia Instituuti, Füüsika-Tehnika Instituuti ning Parkentis asuvat päikeseenergia muundamise keskust.

Äripäeva Tööstusuudised kajastab projekti CLUSME äridelegatsiooni visiiti Lõuna-Aafrika Vabariiki

Hiljuti projekti CLUSME raames Lõuna-Aafrika Vabariiki külastanud teadus- ja arenduskeskuse IMECC juhi Jüri Riivese sõnul tasub riigis ärisidemete loomise ja hoidmisega jätkata, sest võimalusi eestlaste jaoks on palju.

„LAVi turu areng oli tõeliselt üllatav, paljud suured korporatsioonid on kohal ja tööstus väga arenenud, hoolimata korruptsioonist ja kvalifitseeritud tööjõu puudusest,“ ütles delegatsioonis osalenud Jüri Riives teadus- ja arenduskeskusest IMECC.

Capture

CLUSME äridelegatsioonile tutvustati maailma üht suurimat
titaani 3D printerit, mis prindib kuni 2m pikkuseid ja 60×60 cm
ristlõikega objekte ning mille peamiseks teaduspartneriks on Boeing

„Meie fookuses oli sel korral ennekõike masina- ja metallitööstus ning inseneeria. Ärilises mõttes tasub seal jätkata sidemete loomise ja hoidmisega, sest võimalusi on nii kaevandustes, koostöös auto- ja metsatööstusega ning kindlasti on potentsiaali oskustööjõudu koolitavate erakoolide loomisel.“

Lisaks on arendamisjärgus pangandus, tervishoid ja jäätmekäitlus. „Meie suureks üllatuseks kohtusime päris mitmete Eestiga seotud või Eestit tundvate inimestega, nii et LAVis tundub eestlastele tegevust olevat küllaga,“ lisas Riives.

Külastuse programmis toimusid kohtumised nii äriettevõtete esindajate kui ka teadus-arenduskeskuste ja ülikoolide esindajatega Johannesburgis ja Kaplinnas. Lisaks toimus eraldi kohtumine Soome FINNPRO (Soome riiklik organisatsioon, mille eesmärk on toetada Soome ettevõtete eksorti) esindaja Heta Pyhälahtiga, kes tutvustas LAVi turule sisenemise võimalusi ja soomlaste paremaid praktikaid. Praktilise ülevaate andis ka Lõuna-Aafrika Vabrariigi aukonsul Eestis Vaho Klaamann, kellel on sellel turul pikaajaline ärikogemus.

Äridelegatsioonis osalesid teadus- ja arenduskeskuse IMECC, MTÜ Mehhatroonika Assosatsioon, Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ, Tallinna Tehnikaülikool ning ettevõtete esindajad. Soomest olid kaasas Koneteknologiakeskus Turku Oy esindajad.

Projekti CLUSME eesmärk on kasvatada Eesti ja Soome masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade konkurentsivõimet läbi klastripõhise turundustegevuse, luues eeltingimused edukaks ekspordiks uutele turgudele väljaspool ELi ning seeläbi aidata kaasa riikide ekspordivõimekuse kasvule tervikuna.

Projekt “Chances and challenges of cluster-based marketing in mechatronics – CLUSME” (“Klastripõhise turunduse väljakutsed ja võimalused mehhatroonikas – CLUSME”) on ellu kutsutud Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 toetussuuna nr 1 (Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimeline majandus) eesmärgi nr 3 (Kesk-Läänemere ettevõtted ekspordivad rohkem uutele turgudele) elluviimiseks.   

Projekti CLUSME äridelegatsioon Ushbekistanis

Eesti delegatsioon viibis projekti CLUSME raames 20.-26. märtsil visiidil Usbekistanis. Visiidi eesmärk oli arendada Eesti ja Usbekistani masinatööstuse ja robootika valdkondade koostööd.

Delegatsiooni kuulusid Tehnoloogia Arenduskeskus IMECC, Tallinna TehnikaülikoolTallinna Tööstushariduskeskus, Eesti Masinatööstuse Liit ja ettevõtete esindajad. Projekti CLUSME raames toimunud visiidi eesmärk oli arendada Eesti ja Usbekistani masinatööstuse ja robootika valdkondade koostööd nii ettevõtete kui haridusasutuste tasandil.

„Lisaks Eesti ettevõtete ekspordi edendamisele oli visiidi fookuses koostöö Usbekistani kõrg- ja kutsekoolidega, et aidata kaasa sealse tööjõu kvalifikatsiooni parendamisele. Eesti masinatööstuse ja mehhatroonika ettevõtete huvi Usbekistani turu vastu on märkimisväärne, kuid äritegevuse arendamise teeb kohapeal keeruliseks eelkõige vajaliku kvalifikatsiooniga oskustööliste puudumine,” selgitas ekspordiprojekti CLUSME juht Tiina Lelumees.AR-170409999

Usbekistani masinatööstuse erialasid õpetavad koolid on huvitatud oma õppekavade kaasajastamisest ning otsitakse võimalusi Euroopa oskusteabe impordiks. Meie tasemeõppe tugevus ja tehnoloogiliste arenduste hea tase ning vene keele valdamine on oluliseks eeliseks, miks Eesti suunal koostöövõimalusi otsitakse. Selle heaks näiteks on hiljuti sõlmitud koostöömemorandum Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanika ja Tööstustehnika Instituudi, arenduskeskuse IMECC ning Tashkendi Torino Ülikooli vahel.

Kolmapäeval, 23. märtsil osales Tashkendis peetud Eesti-Usbekistanikoostööseminaril ligi 60 kohalikku ettevõtet ning kõrg- ja kutsekoolide esindajat. Selle raames toimusid ka kontaktkohtumised huvitatud osapoolte vahel.

Lisaks tutvustati neljapäeval, 24. märtsil Eesti masinatööstuse ettevõtete toodangut ning robootika ja mehhatroonika valdkondade õppeprogramme ka Kokandis toimunud seminaril, millest võttis osa samuti ca 60 kohalikku ettevõtet ja haridusasutuste esindajat. See osalejate arv näitab Eesti atraktiivsust sellel turul.   

Delegatsiooni koosseisu kuulusid ka Eesti suursaadik Usbekistanis Tõnis Nirk ning Eesti majandushuve esindavad diplomaadid Erkki Veismann ja Kalvi Noormägi. „Kindlasti on oluline aktiivselt tegevustega selles riigis jätkata, sest järjepidevus loob positiivse fooni edasiseks koostööks Eesti ja Ushbekistani ettevõtjate ja haridusasutuste vahel,“ kinnitas Lelumees.

Jaanuarikuu TööstusEST kirjutab pikemalt CLUSME projektitegevustest Uzbekistanis

Tehnoloogia eskpordist ja Uzbekistani turu potentsiaalist kirjutatakse lähemalt ajakirja TööstusEST jaanuarikuises numbris pealkirja all “Äri saab ajada ka Uzbekistanis”.

Artiklit saab lugeda siit.

 

CLUSME projektipartnerid arendasid kontakte Lõuna-Aafrika Vabariigis

27. novembrist kuni 08. detsembrini 2016 toimus CLUSME projektipartnerite visiit Lõun-Aafrika Vabariiki. Visiidi eesmärgiks oli luua kontakte Eesti ja Soome ettevõtetele, kes soovivad laieneda Aafrika turule ning otsida koostöövõimalusi kolme riigi T & A ning masinatööstuse kutse- ja kõrghariduse valdkondades.

DSC_0124

Delegatsioon külastas visiidi jooksul organisatsioone ja ettevõtteid Johannesburgis ning Port Elisabethis. Kohtumistele olid kaasatud ka Soome ettevõtete arendusorganisatsiooni FinPro esindajad ning suursaadik Kari Alanko. Arutelud võimalike koostöö arendamiste üle toimusid organisatsioonidega CSIR, Manufacturing Circle, NAACAM, Diretech Industrial Park, Executive Research Associates, COEGA Development Corporation, Hansen Industrial Transmissions, Nelson Mandela Metropolitan University jt. Samuti korraldati Nelson Mandela Bay Business Chamber eestvedamisel seminar kohalike liikmesettevõtete esindajatega, kus arutleti erinevate sektorite koostöö võimaluste üle.

Järgmine visiit koos Eesti ja Soome ettevõtete esindajatega on plaanis korraldada 2017. aasta oktoobris.

 

CLUSME tutvustab projektitegevusi messil “Instrutec 2016”

16.-18. novebrini 2016 toimub Eesti Näituste messikeskuses taaskord rahvusvaheline tootearendus-, tootmistehnika-, tööriista-, allhanke- ja tehnoloogiamess “Instrutec 2016″. Juba kahekümne teist korda toimuva messi  ekspositsioon ning teabe-, nõustamis- ja koolitusüritused annavad ülevaate Eesti metalli-, masina-, aparaadi- ning puidu- ja saetööstuse hetkeseisundist ja arengupotentsiaalist ning toovad asjatundjaini teiste riikide uusimad teadus-, tehnika- ja tehnoloogiasaavutused antud valdkonnas.
Kolmapäeval, 16. novembril on messikeskuses võimalik kõigil huvilistel osaleda seminaril „EL rahastatud projektid, mis arendavad masina- ja metallitööstust”, mille seas antakse ülevaade ka CLUSME projekti eesmärkidest, senistest tegevustest ning edasistest plaanidest. Seminari kavaga on võimalik tutvuda siin.

 

Sõlmiti äri- ja haridussuhete arendamise koostöömemorandum Uzbekistaniga

03.-08. oktoobrini 2016 toimus CLUSME projektipartnerite visiit Uzbekistani Vabariiki. Visiidiga paluti lisaks projektiga seotud organisatsioonidele liituma ka kutse- ja kõrghariduse esindajad, et arutleda Uzbekistani masinatööstuserialade kaasajastamise üle. Eesmärgiks on panustada Uzbekistani tööjõu ettevalmistustesse tootmissektori kaasajastamiseks.

photo_2016-10-07_23-45-25

 

Eesti ja Soome ettevõtete huvi Uzbekistani turule sisenemiseks on suur, kuid tütarettevõtete loomist ning kohapealse tootmise arendamist pärsib oskustööjõu ebapiisavus. Tootmisettevõtete kasutadaolev tehnoloogia ja töövõtted on iganenud ning kutse- ja kõrghariduse erialade tase ei ole arenguhüppeks piisav. Meie ettevõtete huvi Uzbekistani vastu on seotud eelkõige sealse odavama tööjõu, toormeressursside ning turu suurusega, mille potentsiaal Euroopa riikidega võrreldes on kordades suurem. Ärisuhete edendamiseks ja Eesti-Soome ettevõtete abistamiseks on oluline seega panustada sealse haridussüsteemi ümberkorraldamisse ning meie kutse- ja ülikoolidel on selleks palju pakkuda.

Visiidi tulemusena allkirjastati Taškendi Torino Polütehnilise Ülikooli, IMECC OÜ ning Tallinna Tehnikaülikooli vaheline koostöömemorandum, mis panustab teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamisse Uzbekistanis.

 

Infoseminar projektist huvitatud ettevõtetele

avaldatud 25.04.2016

Reedel, 22. aprillil toimus IMECC ruumides CLUSME projektist huvitatud ettevõtetele infoseminar, mille raames tutvustati projekti peamisi eesmärke,  kavandatud tegevusi ning ekspordi arendamiseks valitud sihtturge. Lisaks keskenduti detailsemalt ühe valitud sihtturu, Uzbekistani, ärikeskkonna ja -kultuuri tutvustamisele. Osalejatel oli võimalik diskuteerida Uzbekistani ettevõtja Hamid Aziz-Kariev´iga turu võimaluste ja arengupotentsiaalide üle enda ettevõtete tegevusvaldkondades.

IMG_3535

Küsimustik ettevõtetele

avaldatud 02.02.2016

Ekspordiabi vajalikkuse kaardistamiseks on IMECC koostanud projektist huvitatud Eesti ettevõtetele veebiküsimustiku. Küsimustiku eesmärgiks on  kaardistada ettevõtete senised tegevused ja lähiaastate plaanid ekspordi edendamiseks ning saada hinnang vajalike toetusmeetmete kohta.

Küsimustik on täidetav veebiaadressil www.ankeet.ee/a/borare

 

Startis mehhatroonika ja masinatööstuse valdkonna ettevõtete ekspordiabiprojekt CLUSME

avaldatud 25.11.2015

Projekti avakoosolek toimus Eestis, Tallinnas, 24. ja 25. novembril  2015.

Kahepäevasel seminaril osalesid projekti CLUSME kõigi viie partnerorganisatsiooni esindajad Soomest ja Eestist. Anti ülevaade projektist, selle eesmärkidest, tegevustest, ülesannetest ja ajakavast, tutvustati aruandluse korda ja vorme. Lisaks arutati partnerite tegevusi, ülesandeid ja nende elluviimist programmi esimesel poolaastal.

OP_seminar2015

 

CLUSME projekti raames arendatakse Kesk-Läänemere piirkonna klastrite koostööd, et aidata kaasa masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade ettevõtete  ekspordivõimekuse kasvatamisele. Eesmärgiks on luua kontakte ja sidemeid ning arendada tooteid ja tegevusi, mis aitaksid kaasa Eesti ja Soome ettevõtete laienemisele valitud sihtturgudel väljaspool Euroopat. Projekti perioodiks on 1. september 2015 kuni 31. august 2018. Projekti juhtpartneriks on IMECC ning partneriteks Eestist MTÜ Mehhatroonika Assotsiatsioon ja MTÜ Eesti Masinatööstuse Liit  ning Soomest Innovaatio Oy Uusi Tehdas ja Koneteknologiakeskus Turku Oy.

Projekti CLUSME finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 toel.