Ettevõtte kui terviku seisukohalt on oluline püüelda täiuslikkuse poole nii ärilise kui väärtuse loomise protsesside aspektides, arvestades seejuures, et need aspektid on omavahel tihedalt seotud.

Protsesside tulemuslikkuse analüüsi lahenduse eesmärgiks on keskenduda ettevõtte väärtuse loomise protsessi tulemuslikkuse tõstmisele. Tulemuslikkuse tõstmise seisukohast on oluline välja tuua ettevõtte konkreetsed kitskohad, mis takistavad ettevõtte väärtuse loomise protsessi tulemuslikkuse kasvatamist ning pakkuda välja VKE-dele konkreetseid mudeleid ja meetodeid nende kitsaskohtade kõrvaldamiseks.


Ettevõtte protsesside tulemuslikkuse analüüsi etapid on:

  1. Veebipõhine analüüs – arusaam protsesside iseloomust ja võimalikest kitsaskohtadest
  2. Veebipõhine tulemuste interpretatsioon
  3. Põhjus – tagajärg seoste väljatoomine
  4. Parendustegevuste positsioneerimine ettevõtte toimivuse mudelile ja arenduste teekaartile.
  5. Riskianalüüs
  6. Vajadusel esmaste tegevuste konkretiseerimine ja tehnilise ülesande koostamine
  7. Tasuvusarvutus

.

Tootel on kolm etappi, millel erinevad eesmärgid ja olemus

Etapi nrEtapi olemus ja eesmärgidMaksumus EUR (lisandub km)
1Protsesside tulemuslikkuse analüüs teostub täielikult veebipõhiselt. Ajakulu sõltub sisemistest aruteludest (ca 1.5 tundi). Soovituslik on kaasata juhtimistaseme erinevad positsioonid. Tulemus annab ettevõttele ülevaate olemasolevat olukorrast ja probleemsetest kohtadest. Analüüsi abil on võimalik koheselt teada saada ka esmastest parendustegevustest.      50  
2Veebipõhisele analüüsile järgneb teenuse pakkuja poolne täiendav selgitus ja põhjus-tagajärg seoste väljatoomine. Kaasneb ettevõtte lühikülastus (ca 2-4 tundi). Koostatakse teenuse pakkuja poolne raport arendusvajadustest, nende otstarbekusest ja oodatavatest tulemustest        800
3Teostatud analüüsidele (Digianalüüs, Tulemuslikkuse analüüs) järgneb äriprotsesside kaardistamine ettevõttes, arenduste teekaarti koostamine, parendustegevuste mõju tutvustamine ning esmasele lahendusele tehnilise ülesande koostamine. Riskianalüüs. Tasuvusanalüüs.    Sõltub ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast ja toimivuse ulatusest