Strateegiline arenguvaldkond SDA2 – Robotsüsteemidel põhinev ümberseadistatav nutikas tootmine (Intelligent Reconfigurable Manufacturing Based on Robot-cells)

Kiired muutused tootmises ning madal tootmisvõimsus seavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted silmitsi väljakutsetega, kuidas toota kiiremini ja paindlikumalt. Üheks konkurentsivõime säilitamise võimaluseks on võtta kasutusele tööpaigad, mis oleksid varustatud nutikate robotsüsteemidega.

Kaasaegsed tööstusrobotid ja nende tehnilised lahendused (tarkvara, programmeerimise paindlikkus, mõõtmisvõimekus) võimaldavad kiiresti luua programme (kasutades 3D virtuaalkeskkonda) ning rakendada neid lihtsasti tootmises. Koos keskkonna monitoorimise ja nutikate otsustusprotsessidega on võimalik lühendada ebavajalike tegevuste eemaldamisega tsüklite kestust. Tootmisprotsessid, milledes robotitel on oluline mõju, on: viimistlus (lihvimine, poleerimine, kraatide eemaldamine, värvimine), koostamine (komponentide all-koostud, punkt-keevitus, liimimine) ja keevitus (MIG/MAG protsess, TIG keevitus). Nutikate robotsüsteemide areng on oluline osa sellest strateegilisest arenguvaldkonnast.

Tootmise efektiivsuse kasv jääb sõltuvalt kasutatavast tootmisprotsessist 100-300 protsendi vahele võrreldes traditsioonilise (manuaalse) tootmisprotsessiga.

Praegu kasutatavad tootmisrobotite lahendused ei ole täielikult sobivad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tootmiseks, kuna need nõuavad rakendamiseks liigseid jõupingutusi. Seetõttu on nutikate robotsüsteemide arendamine ümberseadistatava tootmiseks jaoks üheks võimaluseks selle probleemi lahendamisel.


 

Arenguvaldkonna eestvedaja: Priit Saaremets

E-post: priit.saaremets@imecc.ee