EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalneII

Tark tootmine ja materjalitehnoloogiad  (Smart manufacturing and material technologies competence centre)

Projekti kestvus: 01.09.2015 – 31.12.2022
Projekti number: EU48685
Projekti kogumaksumus: 10 395 370,00 EUR, millest:
  –  toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 4 415 005,90 EUR,
  –  toetuse kogusumma maksimaalselt 5 980 364,10 EUR.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

TAK-II projekt on jätkuks TAK-I projektile (EU30006), mis leidis aset 2009-2015. TAK-II projekt viiakse ellu vastavalt Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 22.10.2014.a määrusele nr 89 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused.

Projekti eesmärgiks on suurendada Eesti tööstuse konkurentsivõimet pakkudes Eesti ettevõtetele abi uurimis-arendustöös ning tihendades koostööd ettevõtete, ülikoolide, tehnoloogiaarenduskeskuse vahel peamiselt masinatööstuse ja mehhatroonika valdkonnas. Väljatöötatavad lahendused on rakendatavad ka teistes töötleva tööstuse valdkondades.
Projekt aitab kaasa:
  • nutika spetsialiseerumise valdkonda kuuluvate tehnoloogiate, toodete ja teenuset arendamisele ja läbi selle Eesti tööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime tõusule;
  • rahvusvaheliselt tuntud ja majanduslikult sõltumatu tehnoloogiaarenduskeskuse arendamisele ja võimekuse tõstmisele, mis on toeks Eesti ettevõtetele uute tehnoloogiate, toodete ja teenuste arendamisel.
TAK-II projekt koosneb mitmetest rakendusuuringu- ja tootearenduse alamprojektidest, mis jagunevad 3 uurimissuunda:
SDA1:  Integreeritavad süsteemid ja targa tootmise tehnoloogiad  (Integrated Systems and Smart Manufacturing Technologies)
SDA2:  Robotsüsteemidel põhinev ümberseadistatav nutikas tootmine (Intelligent Reconfigurable Manufacturing Based on Robot-cells)
SDA3:  Uudsed mitmeotstarbelised materjalid masinaehituses (Design Optimization of Multifunctional Engineering Structures)

TAK-II projekti teaduspartneriks on Tallinna Tehnikaülikool. Lisaks teaduspartnerile osaleb projektis üle 15 ettevõtluspartneri (Harviker OÜ, Inox Baltic OÜ, Dafine Engineering OÜ, Flexa Eesti AS, Sumar Tools OÜELI OÜ, Pro-Step OÜ, Virtuaalettevõte OÜ, 3D Technologies R&D AS, ITT Group OÜ, Norcar-BSB Eesti AS, Alise Technic OÜ, Duroc Machine Tool OÜ, Tyre Mould Eesti OÜ, Radius Fixings OÜ, GlasStress OÜ).