27.09.2019 toimus Tallinnas ERASMUS+ projekti INLEARC avakoosolek

Koosolekul tutvustati projekti partnereid, anti ülevaade projekti eesmärkidest, intellektuaalsetest väljunditest ja oodatavatest tulemustest, täpsustati ülesandeid partnerite vahel ja arutati projekti levitustegevusi. Samuti lepiti kokku ülesanded ja tegevused järgmiseks perioodiks intellektuaalsete väljundite loomiseks (O1-A1, O1-A2, O2-A1). 

INLEARC projektimeeskond külastas Norcar BSB Eesti filiaali uudsete töökohapõhiste õppematerjalide väljatöötamiseks

Jaanuaris 2020 alustas INLEARC projektimeeskond koostööd Norcar BSB Eesti filiaaliga töökohapõhiste õppematerjalide väljatöötamiseks. Norcar BSB Eesti AS on Soomes asuva kontserni Norcar-BSB Oy tütarfirma, mis on tänaseks kasvanud üle 4000 m2 tootmispinnaga ettevõtteks ja toodangust 80% läheb ekspordiks. Ettevõtte peamise toodangu moodustavad traktori kere detailid ja põllumajandusseadmed. Norcar BSB Eesti AS poolt valmistud detailidest koostatakse väikelaadureid Norcar ja söödatraktoreid Minkomatic. Samas valmistatakse ka erinevaid masinaehituslikke detaile ja sõlmesid (silindrid, õlimahutid, erineva suurusega sulgurluugid jpm).

Projekti raames luuakse Norcar robot-töökohast virtuaalne simuleeritud õppematerjal Moodle õppekeskkonnas kasutamiseks, mis on osa terviklikust tehisintellektil põhinevast õppeplatvormist.

Norcar

19.02.-20.02.2020 toimus järjekordne ERASMUS+ projekti INLEARC koosolek Soomes, Seinajoe Rakenduskõrgkoolis

Seinajoe Rakenduskõrgkool (Seinajoki University of Applied Sciences – SeAMK) on tuntud kaasaegsete kõrgtehnoloogia valdkonna õppeainete õpetamise poolest ja tegeleb mitmete rahvusvaheliste projektidega antud valdkonnast.
 
Seinajoe koosoleku põhitemaatikaks oli robotiseerimise valdkonna õppematerjalide sisu kooskõlastamine ning e-õppe võimaluste kasutamine õppematerjalide väljatöötamisel. Kõrgkoolis tutvuti robootika valdkonna laboritega ja õppemetoodikatega. Kõik osapooled esitasid ja selgitasid erinevates projektis osalevate riikide ettevõtetes rakendatud robotsüsteemide ja nende tööpõhimõtteid.
 
 
DSC_3886
DSC_3830
 

INLEARC projektis koostati töökohapõhise (work-based) õppe kontseptsioon

Töökohapõhise õppe eesmärk on muuta õpe praktilisemaks ja seotumaks tööstuse ootustega vastavatele ametikohtadele ning kaasata õppijaid loovatesse ülesannetesse, mis arendavad nende oskusi tulevikus praktikas ja töös toimetulekuks ning probleemide lahendamisel.  Töökohapõhise õppe kontseptsiooni all ei peeta silmas sugugi mitte kitsamalt näiteks praktikate või õppe korraldamist ettevõttes, vaid märksa laiemat nägemust, kuidas kogu õpet integreerida igal tasandil tulevaste ametikohtade vajadustega. Töökohapõhise õppe laiem käsitlus hõlmab endas seega praktikaid, töövarjuks olemist, ettevõtete külastusi, ettevõtluskogemust, tööandjatega koostöös pakutavad õpet ning tööstuse viimist kooli läbi virtuaalsete tehnoloogiate.

Töökohapõhise õppe strateegia on INLEARC projektis aluseks uudsete e-õppe materjalide arendusel (vajuta pildile, et näha suuremat pilti).

oppemat

INLEARC meeskond koostas robotjaoskondade funktsionaalsuse kirjelduse (O1-A1)

Tegevuse peamiseks väljundiks oli tutvuda partnerriikide eri tüüpi robotjaoskondadega. Tegevuse käigus külastati ettevõtteid ning kaardistati kasutusel olevaid robotjaoskondi, et hinnata nende funktsionaalsust. Kokku külastati 12 ettevõtet Eestist, Lätist ja Soomest ning peamisteks tegevusvaldkondadeks robotjaoskondadel olid:

  • Keevitus,
  • Koostamine,
  • CNC tööpinkide teenindamine,
  • Painutamine,
  • Pakkimine ja ladustamine.

Analüüsi käigus hinnati robotjaoskondade automatiseerimise taset ning programmeerimise meetodeid ning hinnati võimalusi kuidas olemasolevaid robotjaoskondi edasi arendada. Samuti kuidas rakendada reaalseid näiteid tööstusest õppeprotsessis. Valitud näited tööstused on sisendiks partnerriikide õppekursuste arendamisel. Robotjaoskondade valdkonnad: 

robotjaoskondade valdkonnad

Robot-keevituse töökoht Alise Technic OÜ-s: 

Robot bending cell Alise Technic

 

Robot-töökoha kirjeldus Soomes Atria PLC alusel (O1-A1)

Seamk’i projektimeeskond külastas ettevõtet Atria PLC eesmärgiga kirjeldada robot-töökohta. Valiti robotiseeritud pakkimisliin ja sellega seonduvad tegevused. Seamk’i projektimeeskond kasutas 360° kaameratehnoloogiat, et jäädvustada robot-töökoha funktsionaalsust erinevatest vaatenurkadest. Pildid ja videod koondati hiljem ThingLink platvormile. Projekti meeskonnal õnnestus väga hästi analüüsida robot-töökoha funktsionaalsust ja töötaja rolle pakkimisliinil. 

360ThingLink Soome

Tööstuse vajaduste alusel koostati õppe digitaliseerimisele suunatud teemade loetelu robootika ja mehhatroonika valdkonnas  (O1-A3)

Tegevuse peamiseks eesmärgiks oli koostada nimistu, mille baasil hakata looma digitaalseid õppematerjale. Sisendmaterjalina kasutati ettevõtete robotjaamade kirjeldusi ning õppematerjalide teemablokid jagati vastavalt uuritud robotjaoskondade valdkondadele. Lisaks võeti arvesse vajalikke baasteadmiste tähtsust nt robotsüsteemide turvaseadmete vallas.

Lisaks vaadeldi partnerriikides olemasolevaid robootika ja mehhatroonikaga seonduvaid õppekavasid ja täiendkoolituse programme, et luua sidusust ning tagada teoreetiline pagas. Tegevuse lõpuks struktureeriti 15 teemaline digitaalne õppematerjalide programm mida kasutatakse sisendina õppematerjalide arendamisel Moodle platvormil, et tagada partnerriikide vahel ühtne andmete jagamise võimalus. Allpool ukse osa näitena teemadest (vajuta pildile, et näha suuremalt):

Excample of subjects O1-A3

Lühiülevaade O1-A4 tegevustest 

O1-A4 “Strateegia, meetodid ja põhimõtted digitaalse õppeprotsessi arendamiseks” toimusid partneri Seamk juhtimisel ning algasid ühise ideede kogumise tööga, et saavutada ühine vaade arendusprotsessi raamistikule. Koostöö korraldati kasutades Miro platvormi, mis on veebipõhine intuitiivne visuaalne tööriist reaalajas koostööks. Kolme töötoa käigus lõi projektimeeskond oma kogemustele ja teadmistele tuginedes digitaalse õpetamise arendusprotsessi põhjaliku skeemi (vajuta pildile, et näha suuremalt). Järgmiseks koondatakse kõik kogutud ideed aruandesse, mis tegevuse lõpetab.

koostöötulemused Miro platvormil Soome

Lühiülevaade O2-A2 tegevustest

Projekti intellektuaalse väljundi O1 tulemuste põhjal hakkasid projektipartnerid välja töötama moodulipõhiseid e-õppematerjale robootika / mehhatroonika valdkonnas (O2). Eesti projektimeeskond on keskendunud robot-painutusele. Läti projektimeeskond alustas robotite kasutamise ohutusega seotud kasutusjuhtumiga. Soome projektimeeskond on keskendunud robotkooste ja keevitusroboti offline programmeerimise kasutusjuhtumite väljatöötamisele. Kuigi tulemas on veel rohkem, on projekt selles etapis suutnud välja töötada läbiva komplekti e-õppematerjale robootika ja mehhatroonika valdkonnas.

Tutvustasime INLEARC projekti rahvusvahelisel BILT konverentsil “New Qualifications and Competencies brings together Asia-Pacific and Europe”

27. ja 28. aprillil 2021. aastal toimus virtuaalne BILT Europe-Asia Conference, kus osales ka INLEARC projekti esindajana Tallinna Tööstushariduskeskusest Eduard Brindfeldt. Konverentsi teemaks oli uued erialad näiteks: robotitehnik, robotioperaator ja mehhatroonik ning nende kompetentsi omandamine distantsõppe valguses.

Konverentsil osalesime virtuaalses rohelises ruumis, mille peateema oli „Uute kvalifikatsioonide ja pädevuste rakendamine kasutades uusi ja innovaatilisi õpetamis- ja koolitusviise“ (Implementing new qualifications and competencies through new teaching and training approaches).

Oma ettekandes tutvustasime INLEARC projekti, mis sobis ideaalselt konverentsi antud teemaga. Ettekandes tutvustasime moodle e-õppe kursust „Robotpainutus“ (Robotbending) https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=32515 ja sama teema e-õppe materjale, mis asuvad INLEARC projekti kodulehel: http://www.tthk.ee/inlearcs/robot-bending/ .

Ettekannet kuulati suure tähelepanuga ja kõige suurem huvi oli meie lähenemisele n-n. tööpõhisele õppele, kui viime ettevõtete tootmiskonnad kooli virtuaalsetesse distantsõppe keskkondadesse kasutades erinevaid digitehnoloogilisi vahendeid.

INLEARC-BILT