Kulu- ja ajasäästlike lahenduste arendus väike- ja keskmistele ettevõtetele protsesside automatiseerimise valdkonnas

 

Käesolev strateegiline fookus (SDA2) puudutab tootmise keskkonda, sealhulgas tootmisvahendid, tehnoloogiad ja protsessid. Sellest sõltub ka ennekõike tootmise kvaliteet ja efektiivsus.

SDA 2 alamprojektid:

Projekt 2.1 – Robot-automatiseeritud keevitustehnoloogiate ja toomisprotsesside automatiseerimise vahendite väljatöötamine tööstuse vajadusteks

Projekt 2.2  – Kompleksne erinevate toodete koostamisprotsesside automatiseerimine