Projekti peamised tegevused ja oodatavad tulemused on:

  • Sihtturgude partnervõrgustiku ja Kesk-Läänemere riikide ettevõtete äri- ja eksporditegevuseks vajalike tingimuste loomine, et aidata kaasa ekspordimahtude kasvatamisele väljaspool ELi asuvatele turgudele.
  • Sihtturu uuringute läbiviimine ja valitud masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade süvaanalüüsi ning turule sisenemise strateegia koostamine.
  • Kesk-Läänemere riikide ettevõtetele suunatud seminarid tutvustamaks sihtturgusid, sealseid tingimusi ja võimalusi valitud valdkondades ning huvitatud osapoolte ärivisiitide korraldamine.
  • Loodud metaklastri osapoolte teabe, kogemuste ja ressursside koondamine ning koostöö arendamine, et aidata kasvatada ettevõtete müüki väljaspool ELi.