logo CB EU flag RGBLogo CLUSME

Chances and challenges of cluster-based marketing in mechatronics – CLUSME

Projekti kestvus: 01.09.2015 – 31.12.2018
Projekti number: CB216
Projekti kogueelarve: 1 962 315 EUR, millest maksimaalne toetus (ERDF): 1 601 858 EUR

Projekt “Chances and challenges of cluster-based marketing in mechatronics – CLUSME” (“Klastripõhise turunduse väljakutsed ja võimalused mehhatroonikas – CLUSME”) on ellu kutsutud Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 toetussuuna nr 1 (Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimeline majandus) eesmärgi nr 3 (Kesk-Läänemere ettevõtted ekspordivad rohkem uutele turgudele) elluviimiseks.

Projekt

Projekt on loodud masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade VKEde abistamiseks, et leida võimalusi koostööks, ekspordiks ja teadmiste vahetamiseks turgudel väljaspool EL liikmesriike. Välisturgudele siirdumise paremate eelduste loomiseks tehakse koostööd Eesti ja Soome arenduskeskuste klastrite vahel.

Projekti põhieesmärgid: Kasvatada Eesti ja Soome masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade konkurentsivõimet edukaks ekspordiks uutele turgudele väljaspool ELi ning seeläbi aidata kaasa riikide ekspordivõimekuse kasvule tervikuna.

Projekt aitab kaasa Kesk-Läänemere piirkonna klastritevahelise koostöö arendamisele, et läbi teadmiste ja kogemuste koondamise luua ühtne strateegia ja eeltingimused masinatööstuse ja mehhatroonika valdkonna ettevõtete turundustegevusteks uutele sihtturgudele laienemisel.