Robotite kasutamine tööstuses laieneb üha kasvava tempoga. Seda soodustab tööstusrobotite funktsionaalsete võimaluste pidev suurenemine, tehnoloogiline täiustumine  (IoT, M2M, virtuaaltehnoloogiad, simulatsioonitehnoloogiad, anduritehnoloogiad, tugiportaalid, jms), aga ka robotite enda maksumuse pidev vähenemine. Tööstusrobotid leiavad rakendamist väga erinevates valdkondades: keevitamine, koostamine, seadmete teenindamine, plastmassi survevalu, tehnoloogiliste operatsioonide (värvimine, poleerimine, lihvimine, mehaaniline töötlemine, galvaaniks, jms) sooritamine, teisaldamine, pakkimine, jms.

Eesmärgiks on edendada teadmisi ja pakkuda võimalusi, mis aitavad ettevõtetel kiiresti analüüsida robotiseerimise otstarbekust, valida otstarbekaid tööstusroboteid, leida optimaalseid lahendusi erinevate robotiseeritud töökohtade kavandamiseks, optimeerida robotiseerimise protsesse nii töökoha kui ka kogu tootmise põhiselt ning saavutada planeeritud tulemused ettevõttes, neid tulemusi mõõta, analüüsida ja pidevalt parandada.

ROBOTISEERIMINE PRAKTIKAS on teemavaldkond, kus käsitletakse tööstusrobotite osatähtsust, otstarbekust, olemust ja juurutamisega seotud problemaatikat ettevõtluses. Käsitletavad teemavaldkonnad on:

  • Robotiseerimise vajaduse ja otstarbekuse põhjendus
  • Robotite valiku põhimõtete selgitused
  • Realisatsioon praktikas ja riskide hindamine
  • Töökoha tulemuslikkus ja selle kujundamine
  • Robotite on-line ja off-line programmerimine

Klientidele pakutakse

  • Üldkoolitusi (olenevalt teemavaldkonnast 1-2 päevased. Igale koolitusele on konkreetne koolituskava)
  • Nõustamised konsultatsioonid (toodud teemadel vastavalt kliendi soovidele)
  • Use-Case´Ide lahendamine (spetsifitseeritud probleemi lahendamine eeltoodud teemavaldkondades)