EL_Regionaalareng_horisontaal

Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskus (Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre)

Projekti kestvus: 01.07.2009 – 31.08.2015, millest

I etapp: 01.07.2009 – 30.06.2013

II etapp: 01.07.2013 – 31.08.2015

Projekti number:  EU30006

Projekti kogumaksumus:  4 944 001,50 eur, millest toetus 69,95%

Projekti kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti üldiseks eesmärgiks oli parandada Eesti tootmissektori konkurentsivõimet ja arendada kultuurilisi, eetilisi ja sotsiaalseid väärtusi, mis põhinevad e-tootmise ja PLM tehnoloogiatel, tootmise automatiseerimisel ja hajussüsteemide kasutamisel tootmise jälgimisel. Projekti kaasrahastas tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) meetmest Euroopa Regionaalarengu Fond, toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Konsortsiumi  partnerid: 

Teaduspartner – Tallinna Tehnikaülikool  (www.ttu.ee)

Tööstuspartnerid –   19 ettevõtet, mis jagunevad:

  • Masina-ja metallitööstuse ettevõtted
  • Tööriistatootmise ettevõtted
  • Mehhatroonika ettevõtted
  • Mööblitööstuse ettevõtted
  • IT-ettevõtted

Projekti peamised uurimistöö suunad:

SDA1: Tootmise digitaaltehnoloogiad

SDA2: Intelligentsed tootmis- ja koostamisprotsessid

SDA3: Reaalajas monitooringu ja diagnostika iseorganiseeruvad süsteemid

Perioodil 2009-2015 oli TAK-I projektis 5 alamprojekti:

 
  2009-2013 2013 – 2015
SDA 1 P1.1 Sündmustele orienteeritud internetikeskse äri- ja tootmisprotsessdie ning tarneahelate juhtimise meetodite ja vahendite väljatöötamine ning nende rakendamine tööstuses (e-tootmine) P1.1 Digitaaltehase kontseptsioon integreeritud tootmiseks
P1.2 Toote eluea optimalse juhtimise (PLM) meetodite ja vahendite väljatöötamine ja nende rakendamine tööstuses P1.2 Meetodid ja vahendid kõrge lisandväärtusega toodete valmistamiseks
SDA 2 P2.1 Robot-automatiseeritud keevitustehnoloogiate ja tootmisprotsesside automatiseerimise vahendite väljatöötamine tööstuse vajadusteks P2.1 Intelligentne töökoha automatiseerimise integratsioon ettevõtte tootmissüsteemi ja kaasaegsete materjalidega
P2.2 Kompleksne erinevate toodete koostamisprotsesside automatiseerimine
SDA 3 P3.2 Tootmise juhtimise ja seire ning monitooringu hajusjuhtimise meetodite ja vahendite väljatöötamine rakendades kontaktivaba andurite võrgustike ja andmete ülekande ning töötlemise süsteeme P3.2 Iseorganiseeruvad reaalajas monitooringu ja diagnostika süsteemid