Erasmus logo archimedes logo          NEDIA-3

New didactical approach in mechatronics vocational education – NEDIA

Projekti kestvus: 01.09.2014 – 31.08.2016

Projekti number: 2014-1-EE01-KA202-000490

Maksimaalne toetus: 176 236 EUR

Projekti “New didactical approach in mechatronics vocational education – NEDIA” (“Uus didaktiline lähenemine mehhatroonika valdkonna kutseõppes – NEDIA”), Erasmus+ Programmi Võtmetegevus 2: Strateegiline partnerlus suunal koordineerib riikliku büroona Archimedes.

 

Projekti eesmärgid

Kuna tööstuse paradigma on muutunud, siis on tekkinud ka vajadus muuta õpetamise paradigmat. Seetõttu virtuaalne ja reaalne, interneti, e-õppe, töökohapõhise õppe jne parimad praktikad ja õpetamismeetodid erinevatest riikidest tuleks integreerida nii palju kui võimalik.

Projekti põhieesmärgid: Moodsa õppe ning koostöö-ja kompetentsivõrgustiku põhimõtete arendus mehhatroonika valdkonnas mehhatroonika kutseõppe edendamiseks ja tööstuse kindlustamiseks kompetentsete spetsialistidega.

Projekt aitab partner-koolitusasutustel tõsta teadlikkust ja juurutada uusi õpetamismetoodikaid, mis vastavad tänapäeva noorte vajadustele ning võimaldavad neil kiirelt ja kergelt omandada teadmisi, mida vajab tänapäeva tööstus.

Samuti projekt aitab luua aluseid koostöövõrgustiku loomiseks, võimaldamaks koostööd kursuste kavandamisel ja väljatöötamisel, uute õpetamismetoodikate rakendamisel ning vahetada informatsiooni ja teadmisi.