Lisaks arendusprojektidele ja rakendusuuringutele pakub IMECC ettevõtetele ka erinevaid tooteid ja teenuseid peamiselt protsesside ja tootmise planeerimise, juhtimise, automatiseerimise, monitooringu, digitaliseerimise ja robootika teemadel:

  • Projektijuhtimine, tehnoloogiline nõustamine ja konsultatsioonid
  • Koolituste korraldamine ja teostus
  • Seminaride, konverentside korraldamine
  • Erinevad lahendused ettevõtetele, sh

tootmise planeerimise lahendus

tootmise monitooringusüsteem

ettevõtte monitooringu lahendus

ettevõtte/regiooni digitaliseerimise taseme hindamine

robotiseerimise vajalikkuse hindamine

otstarbeka roboti valiku süsteem

  • Kontaktide vahendamine
  • Projektitaotluste koostamine
  • Innovatsiooni- ja arendusosakud vastavalt EASi innovatsiooni- ja arendusosakute meetmele. Loe lisaks Innovatsiooniosaku kohta ja Arendusosaku kohta.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust.