Praegu on loomisel tehisintellekti ja robootika teenuskeskus, mida toetab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning viivad ellu ülikoolid, teaduspargid ja tehnoloogia arenduskeskus IMECC.

Eesti tööstusettevõtetel tasub olla tähelepanelik ning kasutada ära 1. oktoobril 2021 tegevust alustava tehisintellekti ja robootika teenuskeskuse (AI & Robotics Estonia EDIH) abi, seda just tehisintellekti ja robootika kasutamiseks oma toodete ja teenuste väljatöötamisel.

Keskuse vedaja on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks:

  • Tartu Ülikool,
  • Eesti Maaülikool,
  • Teadus- ja ärilinnak Tehnopol,
  • Tartu Teaduspark
  • IMECC OÜ,
  • koostööpartneritena on kaasatud erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, telekommunikatsioonifirmad, robotsüsteemide arendajad, pangad, robotite maaletoojad jt.

Keskus hakkab pakkuma koolitusi ja nõustamist, et aidata:

  • ettevõtteid protsesside digitaliseerimisel tehisintellekti ja robootika vallas,
  • arendada robootika demoprojekte,
  • käivitada koostöövõrgustikke, et leida innovatsiooniprojektidele lisarahastust.

Samuti plaanitakse viia kokku kliente ja teenusepakkujad, kelleks võivad olla näiteks tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad ning erasektoris digitaliseerimise strateegiate koostajad.

Keskus aitab hinnata ka ettevõtete digiküpsust ning pakub võimalust demoda lahendusi, tehnoloogiaid ja tarkvarasid enne suurte investeeringute tegemist.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on teenuskeskuse fookus väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digitaalsete tehnoloogiate arenduse ning rakendamise teenustel. „Ettevõtetele on vaja uusi digitaalseid lahendusi, mis reaalsuses on ülikoolides juba olemas – näiteks pilvetehnoloogia, tehisintellekt ja infoturve. Nüüd saab kokku viia sünergia ülikoolide teabe ja oskuste ning ettevõtete vajaduste vahel nii prototüüpide kui teenuste arendamiseks,“ ütles minister.

TalTechi ettevõtlusprorektor Sven Illing lisab: „Eesti ülikoolid on Eesti ettevõtetele toeks innovatsiooni loomisel. Ainuüksi tehnikaülikoolil on aastas üle saja ettevõtluslepingu kogumahuga 10 miljonit eurot. Ülikoolide ja partnerite poolt loodava uue tehisintellekti ja robootika keskusega toetame fokuseeritult ettevõtete digitaliseerimist.“

„Keskuse loomise ajendiks on soov viia ülikoolid tööstusele lähemale pakkudes ettevõtetele uudseid rätseplahendusi, mida nad eraturult ei leia – on selleks siis uute tehnoloogiate või tarkvarade testimine, andmeanalüüsimeetodid, pilvelahendused, ennetav hooldus või digitaalsete kaksikute arendus,“ täiendas keskuse juht Kirke Maar.

Uudis lisatud 02.06.2021